19 Shtator 2014, E Premte

Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Shikime : 306
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Shikime : 251
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Shikime : 183
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Shikime : 378
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Shikime : 1014
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Shikime : 642
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Shikime : 1159
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Shikime : 496
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Shikime : 854
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Shikime : 792
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Shikime : 1005
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Shikime : 483
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Shikime : 485
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Shikime : 603
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Shikime : 690
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Shikime : 535
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Shikime : 348
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Shikime : 583
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Shikime : 756
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Shikime : 745
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Shikime : 444
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Shikime : 601
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Shikime : 916
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Shikime : 552
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Shikime : 379
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Shikime : 597
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Shikime : 449
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Shikime : 538
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Shikime : 523
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Shikime : 749
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Shikime : 614
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Shikime : 1485
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Shikime : 2292
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Shikime : 1435
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Shikime : 1089
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Shikime : 1853
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Shikime : 1014
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Shikime : 1967
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Shikime : 3814
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Shikime : 1836
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Shikime : 1435
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Shikime : 2963
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Shikime : 1903
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Shikime : 1182
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Shikime : 1024
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Shikime : 2237
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Shikime : 1259
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Shikime : 922
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Shikime : 948
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Shikime : 234
Kategoria : Hz.Omer ..
Poena :
Shiko »
Hz. Omeri r.a pj.30 - Alsat-m
Hz. Omeri r.a pj.30 - Alsat-m
Shikime : 233
Kategoria : Hz.Omer ..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.322 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.322 - Vizion Plus
Shikime : 4582
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.321
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.321
Shikime : 9900
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.321 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.321 - Vizion Plus
Shikime : 2142
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.484 dhe 485
Uteran - KTV pj.484 dhe 485
Shikime : 6003
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.156 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.156 - Alsat-M
Shikime : 2590
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »

Son Haberler

Më Tepër »

Son Eklenen Oyuncular

Më Tepër »

Etiketler

Ballina - Tags - Dërgo material - Rregullat e përdorimit - Harta e Web Faqes - Kontakte
© 2011 EjaShiko - Të gjitha drejtat e Rezervuara

RSS

Free counter and web stats