21 Shtator 2014, E Diellë

Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Shikime : 910
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Shikime : 602
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Shikime : 534
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Shikime : 992
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Shikime : 1154
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Shikime : 814
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Shikime : 1337
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Shikime : 578
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Shikime : 984
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Shikime : 865
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Shikime : 1112
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Shikime : 552
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Shikime : 530
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Shikime : 686
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Shikime : 778
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Shikime : 596
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Shikime : 388
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Shikime : 654
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Shikime : 819
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Shikime : 805
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Shikime : 476
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Shikime : 645
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Shikime : 987
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Shikime : 603
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Shikime : 417
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Shikime : 633
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Shikime : 481
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Shikime : 570
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Shikime : 558
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Shikime : 812
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Shikime : 652
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Shikime : 1517
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Shikime : 2325
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Shikime : 1466
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Shikime : 1117
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Shikime : 1887
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Shikime : 1041
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Shikime : 1981
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Shikime : 3830
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Shikime : 1852
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Shikime : 1458
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Shikime : 2988
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Shikime : 1916
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Shikime : 1195
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Shikime : 1039
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Shikime : 2261
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Shikime : 1266
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Shikime : 928
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Shikime : 959
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Shikime : 238
Kategoria : Hz.Omer ..
Poena :
Shiko »
Hz. Omeri r.a pj.30 - Alsat-m
Hz. Omeri r.a pj.30 - Alsat-m
Shikime : 239
Kategoria : Hz.Omer ..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.322 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.322 - Vizion Plus
Shikime : 4601
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.321
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.321
Shikime : 9920
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.321 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.321 - Vizion Plus
Shikime : 2151
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.484 dhe 485
Uteran - KTV pj.484 dhe 485
Shikime : 6035
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.156 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.156 - Alsat-M
Shikime : 2616
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »

Son Haberler

Më Tepër »

Son Eklenen Oyuncular

Më Tepër »

Etiketler

Ballina - Tags - Dërgo material - Rregullat e përdorimit - Harta e Web Faqes - Kontakte
© 2011 EjaShiko - Të gjitha drejtat e Rezervuara

RSS

Free counter and web stats