23 Shtator 2014, E Martë

Fundi  - Son pj.1 - Klan TV
Fundi - Son pj.1 - Klan TV
Shikime : 239
Kategoria : Fundi - ..
Poena :
Shiko »
Bidai - Klan TV pj.1
Bidai - Klan TV pj.1
Shikime : 205
Kategoria : Bidai - ..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.336
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.336
Shikime : 166
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.337 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.337 - Vizion Plus
Shikime : 118
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.514 dhe 515
Uteran - KTV pj.514 dhe 515
Shikime : 263
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.165 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.165 - Alsat-M
Shikime : 158
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.335
Shikime : 1650
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.334
Shikime : 989
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.336 - Vizion Plus
Shikime : 851
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Uteran - KTV pj.510 dhe 511
Shikime : 1719
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.333
Shikime : 1270
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.164 - Alsat-M
Shikime : 1031
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Uteran - KTV pj.508 dhe 509
Shikime : 1541
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.335 - Vizion Plus
Shikime : 661
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Lale - Lale Devri pj.314 - Fundi i Serialit
Shikime : 1174
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.332
Shikime : 946
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Uteran - KTV pj.504 dhe 507
Shikime : 1243
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.331
Shikime : 616
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.334 - Vizion Plus
Shikime : 592
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.163 - Alsat-M
Shikime : 774
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Lale - Lale Devri pj.313 - KTV
Shikime : 874
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.330
Shikime : 671
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.333 - Vizion Plus
Shikime : 436
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Uteran - KTV pj.502 dhe 503
Shikime : 738
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.329
Shikime : 870
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Lale - Lale Devri pj.312 - KTV
Shikime : 874
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.332 - Vizion Plus
Shikime : 522
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.162 - Alsat-M
Shikime : 705
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Uteran - KTV pj.500 dhe 501
Shikime : 1078
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.328
Shikime : 671
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.331 - Vizion Plus
Shikime : 449
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Lale - Lale Devri pj.311 - KTV
Shikime : 680
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.327
Shikime : 520
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.330 - Vizion Plus
Shikime : 600
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.161 - Alsat-M
Shikime : 610
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Uteran - KTV pj.498 dhe 499
Shikime : 870
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Lale - Lale Devri pj.310 - KTV
Shikime : 707
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Lale - Lale Devri pj.309 - KTV
Shikime : 1548
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.326
Shikime : 2370
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.325
Shikime : 1495
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.329 - Vizion Plus
Shikime : 1150
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Uteran - KTV pj.496 dhe 497
Shikime : 1954
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.160 - Alsat-M
Shikime : 1088
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Lale - Lale Devri pj.308 - KTV
Shikime : 2000
Kategoria : Lale Dev..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.324
Shikime : 3847
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.327 - Vizion Plus
Shikime : 1876
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.159 - Alsat-M
Shikime : 1487
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Uteran - KTV pj.492 dhe 493
Shikime : 3026
Kategoria : Uteran -..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.323
Shikime : 1934
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.326 - Vizion Plus
Shikime : 1215
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Flaka e Maleve - Sefkat Tepe pj.157 - Alsat-M
Shikime : 1064
Kategoria : Flaka e ..
Poena :
Shiko »
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Me Fal - Beni Affet - Alsat M pj.322
Shikime : 2301
Kategoria : Me Fal -..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.325 - Vizion Plus
Shikime : 1283
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.324 - Vizion Plus
Shikime : 940
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Lugina e Ujqerve Kurthi pj.323 - Vizion Plus
Shikime : 972
Kategoria : Lugina e..
Poena :
Shiko »
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Hz. Omeri r.a pj.31 - Alsat-m - Fundi i Ser..
Shikime : 252
Kategoria : Hz.Omer ..
Poena :
Shiko »

Son Haberler

Më Tepër »

Son Eklenen Oyuncular

Më Tepër »

Etiketler

Ballina - Tags - Dërgo material - Rregullat e përdorimit - Harta e Web Faqes - Kontakte
© 2011 EjaShiko - Të gjitha drejtat e Rezervuara

RSS

Free counter and web stats