Duke treguar 1 to 42 of 167 videot.
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
29:29
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
138 days ago
3913 shikime
-
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
32:03
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
184 days ago
1597 shikime
75%
ASI ep.94 - Shqip
41:30
ASI ep.94 - Shqip
204 days ago
342 shikime
100%
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
26:32
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
139 days ago
3209 shikime
-
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
26:47
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
130 days ago
1919 shikime
-
ASI ep.103 - Shqip
41:51
ASI ep.103 - Shqip
204 days ago
421 shikime
100%
ASI ep.20 - Shqip
41:31
ASI ep.20 - Shqip
205 days ago
172 shikime
100%
ASI ep.117 - Shqip - 11.10.2016
43:12
ASI ep.117 - Shqip - 11.10.2016
193 days ago
1158 shikime
100%
ASI ep.108 - Shqip
42:54
ASI ep.108 - Shqip
201 days ago
767 shikime
100%
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
31:46
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
123 days ago
3639 shikime
-
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
32:38
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
129 days ago
2172 shikime
-
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
33:52
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
163 days ago
2133 shikime
0%
ASI ep.3 - Shqip
42:35
ASI ep.3 - Shqip
205 days ago
236 shikime
100%
ASI ep.98 - Shqip
35:59
ASI ep.98 - Shqip
204 days ago
655 shikime
50%
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
43:36
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
185 days ago
1838 shikime
100%
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
32:29
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
175 days ago
1776 shikime
100%
ASI ep.83 - Shqip
43:30
ASI ep.83 - Shqip
205 days ago
246 shikime
100%
ASI ep.18 - Shqip
41:06
ASI ep.18 - Shqip
205 days ago
478 shikime
50%
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
33:57
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
161 days ago
2410 shikime
100%
ASI ep.49 - Shqip
42:12
ASI ep.49 - Shqip
205 days ago
165 shikime
100%
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
31:15
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
128 days ago
2468 shikime
-
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
32:09
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
177 days ago
1693 shikime
50%
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
31:35
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
179 days ago
2311 shikime
100%
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
33:24
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
182 days ago
2017 shikime
100%
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
33:16
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
171 days ago
2028 shikime
-
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
32:21
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
127 days ago
2589 shikime
-
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
27:03
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
173 days ago
1986 shikime
0%
ASI ep.10 - Shqip
40:50
ASI ep.10 - Shqip
205 days ago
238 shikime
100%
ASI ep.48 - Shqip
36:36
ASI ep.48 - Shqip
205 days ago
155 shikime
100%
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
27:02
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
180 days ago
1737 shikime
100%
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
29:26
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
168 days ago
2047 shikime
100%
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
28:09
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
125 days ago
3939 shikime
-
ASI ep.74 - Shqip
40:36
ASI ep.74 - Shqip
205 days ago
290 shikime
100%
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
43:52
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
187 days ago
1711 shikime
100%
ASI ep.51 - Shqip
28:21
ASI ep.51 - Shqip
205 days ago
184 shikime
100%
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
32:48
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
124 days ago
2955 shikime
-
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
31:17
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
139 days ago
1833 shikime
0%
ASI ep.71 - Shqip
27:15
ASI ep.71 - Shqip
205 days ago
229 shikime
100%
ASI ep.75 - Shqip
42:01
ASI ep.75 - Shqip
205 days ago
277 shikime
100%
ASI ep.151 - Shqip - 29.11.2016
27:02
ASI ep.151 - Shqip - 29.11.2016
142 days ago
706 shikime
100%
ASI ep.39 - Shqip
39:36
ASI ep.39 - Shqip
205 days ago
187 shikime
100%
ASI ep.95 - Shqip
39:08
ASI ep.95 - Shqip
204 days ago
225 shikime
100%

SPONSORS