Duke treguar 1 to 42 of 167 videot.
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
28:09
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
155 days ago
4008 shikime
-
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
29:29
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
168 days ago
3950 shikime
-
ASI ep.157 - Shqip - 07.12.2016
33:10
ASI ep.157 - Shqip - 07.12.2016
165 days ago
3913 shikime
-
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
31:46
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
153 days ago
3731 shikime
-
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
26:32
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
169 days ago
3264 shikime
-
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
32:48
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
154 days ago
3042 shikime
-
ASI ep.129 - Shqip - 27.10.2016
33:39
ASI ep.129 - Shqip - 27.10.2016
206 days ago
3020 shikime
75%
ASI ep.142 - Shqip - 16.11.2016
31:02
ASI ep.142 - Shqip - 16.11.2016
187 days ago
2829 shikime
100%
ASI ep.136 - Shqip - 07.11.2016
26:54
ASI ep.136 - Shqip - 07.11.2016
196 days ago
2710 shikime
60%
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
32:21
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
157 days ago
2630 shikime
-
ASI ep.149 - Shqip - 25.11.2016
33:56
ASI ep.149 - Shqip - 25.11.2016
176 days ago
2503 shikime
0%
ASI ep.153 - Shqip - 01.12.2016
33:35
ASI ep.153 - Shqip - 01.12.2016
171 days ago
2501 shikime
50%
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
31:15
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
158 days ago
2500 shikime
-
ASI ep.140 - Shqip - 14.11.2016
33:13
ASI ep.140 - Shqip - 14.11.2016
189 days ago
2497 shikime
0%
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
33:57
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
191 days ago
2435 shikime
100%
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
31:35
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
209 days ago
2339 shikime
100%
ASI ep.147 - Shqip - 23.11.2016
32:16
ASI ep.147 - Shqip - 23.11.2016
180 days ago
2333 shikime
100%
ASI ep.152 - Shqip - 30.11.2016
27:50
ASI ep.152 - Shqip - 30.11.2016
172 days ago
2243 shikime
100%
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
32:38
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
159 days ago
2218 shikime
-
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
33:52
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
193 days ago
2154 shikime
0%
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
29:26
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
199 days ago
2085 shikime
100%
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
33:16
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
201 days ago
2055 shikime
-
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
27:03
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
203 days ago
2035 shikime
0%
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
33:24
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
212 days ago
2035 shikime
100%
ASI ep.150 - Shqip - 28.11.2016
29:08
ASI ep.150 - Shqip - 28.11.2016
173 days ago
2029 shikime
-
ASI ep.164 - Shqip - 16.12.2016
32:23
ASI ep.164 - Shqip - 16.12.2016
156 days ago
1989 shikime
-
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
26:47
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
160 days ago
1959 shikime
-
ASI ep.143 - Shqip - 17.11.2016
32:52
ASI ep.143 - Shqip - 17.11.2016
184 days ago
1935 shikime
100%
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
43:36
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
215 days ago
1866 shikime
100%
ASI ep.144 - Shqip - 18.11.2016
30:53
ASI ep.144 - Shqip - 18.11.2016
183 days ago
1856 shikime
20%
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
31:17
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
169 days ago
1855 shikime
0%
ASI ep.135 - Shqip - 04.11.2016
32:09
ASI ep.135 - Shqip - 04.11.2016
198 days ago
1838 shikime
100%
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
32:29
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
205 days ago
1826 shikime
100%
ASI ep.145 - Shqip - 21.11.2016
32:29
ASI ep.145 - Shqip - 21.11.2016
181 days ago
1817 shikime
50%
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
27:02
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
211 days ago
1781 shikime
100%
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
43:52
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
218 days ago
1763 shikime
100%
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
32:09
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
208 days ago
1714 shikime
50%
ASI ep.118 - Shqip - 12.10.2016
43:24
ASI ep.118 - Shqip - 12.10.2016
222 days ago
1652 shikime
100%
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
32:03
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
215 days ago
1624 shikime
75%
ASI ep.120 - Shqip - 14.10.2016
20:35
ASI ep.120 - Shqip - 14.10.2016
220 days ago
1618 shikime
98%
ASI ep.141 - Shqip - 15.11.2016
27:02
ASI ep.141 - Shqip - 15.11.2016
188 days ago
1603 shikime
-
ASI ep.146 - Shqip - 22.11.2016
27:36
ASI ep.146 - Shqip - 22.11.2016
181 days ago
1519 shikime
100%

SPONSORS

SPONSORS