Duke treguar 1 to 42 of 167 videot.
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
28:09
ASI ep.165 - Shqip - 19.12.2016
124 days ago
3935 shikime
-
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
29:29
ASI ep.156 - Shqip - 06.12.2016
137 days ago
3912 shikime
-
ASI ep.157 - Shqip - 07.12.2016
33:10
ASI ep.157 - Shqip - 07.12.2016
133 days ago
3868 shikime
-
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
31:46
ASI ep.167 - Shqip - 21.12.2016
122 days ago
3638 shikime
-
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
26:32
ASI ep.155 - Shqip - 05.12.2016
138 days ago
3206 shikime
-
ASI ep.129 - Shqip - 27.10.2016
33:39
ASI ep.129 - Shqip - 27.10.2016
175 days ago
3000 shikime
75%
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
32:48
ASI ep.166 - Shqip - 20.12.2016
123 days ago
2951 shikime
-
ASI ep.142 - Shqip - 16.11.2016
31:02
ASI ep.142 - Shqip - 16.11.2016
156 days ago
2802 shikime
100%
ASI ep.136 - Shqip - 07.11.2016
26:54
ASI ep.136 - Shqip - 07.11.2016
165 days ago
2668 shikime
60%
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
32:21
ASI ep.163 - Shqip - 15.12.2016
126 days ago
2587 shikime
-
ASI ep.153 - Shqip - 01.12.2016
33:35
ASI ep.153 - Shqip - 01.12.2016
140 days ago
2479 shikime
50%
ASI ep.149 - Shqip - 25.11.2016
33:56
ASI ep.149 - Shqip - 25.11.2016
145 days ago
2473 shikime
0%
ASI ep.140 - Shqip - 14.11.2016
33:13
ASI ep.140 - Shqip - 14.11.2016
158 days ago
2471 shikime
0%
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
31:15
ASI ep.162 - Shqip - 14.12.2016
127 days ago
2467 shikime
-
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
33:57
ASI ep.139 - Shqip - 11.11.2016
160 days ago
2406 shikime
100%
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
31:35
ASI ep.127 - Shqip - 25.10.2016
178 days ago
2310 shikime
100%
ASI ep.147 - Shqip - 23.11.2016
32:16
ASI ep.147 - Shqip - 23.11.2016
149 days ago
2286 shikime
100%
ASI ep.152 - Shqip - 30.11.2016
27:50
ASI ep.152 - Shqip - 30.11.2016
141 days ago
2203 shikime
100%
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
32:38
ASI ep.161 - Shqip - 13.12.2016
128 days ago
2167 shikime
-
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
33:52
ASI ep.137 - Shqip - 09.11.2016
162 days ago
2132 shikime
0%
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
29:26
ASI ep.134 - Shqip - 03.11.2016
167 days ago
2045 shikime
100%
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
33:16
ASI ep.133 - Shqip - 02.11.2016
170 days ago
2027 shikime
-
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
33:24
ASI ep.125 - Shqip - 21.10.2016
181 days ago
2016 shikime
100%
ASI ep.150 - Shqip - 28.11.2016
29:08
ASI ep.150 - Shqip - 28.11.2016
142 days ago
1997 shikime
-
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
27:03
ASI ep.131 - Shqip - 31.10.2016
172 days ago
1983 shikime
0%
ASI ep.164 - Shqip - 16.12.2016
32:23
ASI ep.164 - Shqip - 16.12.2016
124 days ago
1929 shikime
-
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
26:47
ASI ep.160 - Shqip - 12.12.2016
129 days ago
1917 shikime
-
ASI ep.143 - Shqip - 17.11.2016
32:52
ASI ep.143 - Shqip - 17.11.2016
153 days ago
1913 shikime
100%
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
43:36
ASI ep.123 - Shqip - 19.10.2016
184 days ago
1832 shikime
100%
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
31:17
ASI ep.154 - Shqip - 02.12.2016
138 days ago
1831 shikime
0%
ASI ep.144 - Shqip - 18.11.2016
30:53
ASI ep.144 - Shqip - 18.11.2016
152 days ago
1830 shikime
20%
ASI ep.135 - Shqip - 04.11.2016
32:09
ASI ep.135 - Shqip - 04.11.2016
167 days ago
1802 shikime
100%
ASI ep.145 - Shqip - 21.11.2016
32:29
ASI ep.145 - Shqip - 21.11.2016
150 days ago
1789 shikime
50%
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
32:29
ASI ep.130 - Shqip - 28.10.2016
174 days ago
1774 shikime
100%
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
27:02
ASI ep.126 - Shqip - 24.10.2016
179 days ago
1735 shikime
100%
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
43:52
ASI ep.121 - Shqip - 174.10.2016
186 days ago
1710 shikime
100%
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
32:09
ASI ep.128 - Shqip - 26.10.2016
176 days ago
1690 shikime
50%
ASI ep.118 - Shqip - 12.10.2016
43:24
ASI ep.118 - Shqip - 12.10.2016
191 days ago
1631 shikime
100%
ASI ep.120 - Shqip - 14.10.2016
20:35
ASI ep.120 - Shqip - 14.10.2016
189 days ago
1600 shikime
98%
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
32:03
ASI ep.124 - Shqip - 20.10.2016
183 days ago
1595 shikime
75%
ASI ep.141 - Shqip - 15.11.2016
27:02
ASI ep.141 - Shqip - 15.11.2016
157 days ago
1576 shikime
-
ASI ep.146 - Shqip - 22.11.2016
27:36
ASI ep.146 - Shqip - 22.11.2016
150 days ago
1494 shikime
100%

SPONSORS

SPONSORS